Individuální výživové poradenství a sportovní suplementace pomocí doplňků sportovní výživy, osobní poradce Martin Matula a asistenti

 

 

Již několik let se kromě trénování „sama sebe“ zabývám sestavováním tréninkových plánů, výživových programů a suplementací výživových doplňků, u několika mých svěřenců, kde se snažím zúročit lety získané zkušenosti spojené se sportovní přípravou a vším, co s ní souvisí a to nejen svoje, ale i trenérů, dietologů, výživářů, fyzioterapeutů a dalších specialistů v mnoha oborech, jejichž rukama jsem během své sportovní kariéry prošel. Psaní výživových programů a programů sportovní doplňkové výživy je sestavováno na míru každému jednotlivému sportovci s přihlédnutím k jeho cílům, požadavkům, možnostem a specifikům, ale na reálném základě bez slibování „zázraků“ a bez použití drastických a nesmyslných diet, nebo naopak nereálných přírůstků svalové hmoty apod.

 

 

Nejde zdaleka jen o programy pro vrcholové sportovce, ale i ty výkonnostní, nebo sportovce bez závodních ambicí, kteří chtějí pouze upravit svoji hmotnost, získat zdravé stravovací návyky, nebo se jen jednoduše dobře cítit a dobře vypadat.

 

Vyhrazuji si právo na odmítnutí spolupráce, nebo její vypovězení v případě, že se mi nejeví jako efektivní v důsledku nezodpovědného přístupu sportovce, jeho nereálných představ, kladení nepřiměřených cílů apod. Zaplacení dohodnuté částky tedy automaticky neznamená dlouhodobou spolupráci.

 

Pro zmapování výživových návyků, energetické bilance a získání dalších důležitých vstupních informací je zapotřebí absolvovat:

 

-vyplnění vstupních dotazníků klienta, na jejichž základě budou sestavena doporučení změn stravovacích návyků

-vstupní pohovor týkající se požadovaných cílů a dalších důležitých informací o klientovi

-konzultace možnosti absolvování fyziologických a sportovních zátěžových testů a měření tělesného složení a dalších veličin

-možnost zvýhodněného pronájmu hypoxického zařízení za účelem snížení tělesné hmotnosti a zařazení výživových suplementů za stejným účelem

 

Součástí služeb je i možnost sestavení plánu sportovní suplementace pro zvolené období, který je na rozdíl od běžného výživového plánu vysoce individuální a šitý „na míru“ každému jednotlivému sportovci podle jeho cílů, konkrétních požadavků a možností.

 

Možnost několika e-mailových konzultací po dobu jednoho měsíce od zaslání doporučené suplementace.

 

Možnost pravidelné e-mailové i telefonické konzultace v případě dlouhodobější spolupráce.

Možnost zvýhodněného nákupu sportovních suplementů preferovaných firem Dextro-energy a Enervit.

 

Cena služeb bude dohodnuta individuálně na základě konkrétních požadavků klienta.