Jak už jsem uvedl v předchozím článku, je červený krevní obraz, a tedy hodnoty hematokritu, hemoglobinu a erytrocytů, naprosto stěžejní pro vysokou výkonnost ve všech vytrvalostních sportech. Určují totiž přenosovou kapacitu pro kyslík, kterým jsou zásobovány naše svaly. Čím lepší transportní kapacita krve pro kyslík, tím lepší výkonnost.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jaké jsou obvyklé hodnoty těchto veličin a jakých hodnot dosahují špičkoví sportovci?
Na tomto místě musím podotknout, že se hodnoty těchto veličin u mužů a žen nepatrně liší a já budu uvádět, pokud se nepletu, hodnoty mužské, i když rozdíl u obou pohlaví není nikterak velký a většina mužů i žen se spolehlivě vejde do uváděného limitu. Pokud by vaše hodnota zjištěná krevními testy přesáhla horní hranici tohoto limitu, s největší pravděpodobností vás nepustí na start závodů, kde se krevní testy provádějí v rámci dopingové kontroly. Ani jejich překročení ale není posuzováno jako doping, ale pouze stav „nemoci“, kdy je vám znemožněn start v závodě „ze zdravotních, preventvních důvodů“. Věřte ovšem, že bez použití dopingu (v tomto případě hormonu erytropoetinu) se přes tyto horní hodnoty nedostanete! Velmi přiblížit se jim dá dlouhodobějším pobytem ve vysoké nadmořské výšce, nebo za použití hypoxického stanu.
 
 
Na druhou stranu, pokud jste u svých parametrů pod dolním limitem, je to docela problém, který byste měli ihned začít řešit. Ideálním stavem je být samozřejmě co nejblíže hraničnímu limitu, který pro jednotlivá sportovní odvětví stanovují jednotlivé sportovní federace ve spolupráci s mezinárodním antidopingovým výborem. Pro zajímavost uvedu hodnoty pro triatlon (stejné má myslím i UCI-cyklisté), u ostatních sportů je to velmi podobné. Čím nižší hodnoty krevních parametrů máte, tím menší máte samozřejmě předpoklady pro dosahování kvalitních sportovních výkonů, proto je snahou všech sportovců vytrvalostních disciplín krvetvorbu maximálně stimulovat, bohužel mnohdy nepovolenými metodami (injekční aplikace EPO, infuze vlastní krve s vylepšenými parametry apod.)
 
 
Hematokrit(HCT) - poměr červených krvinek oproti krevní tekutině – plasmě (hematokrit 0,5 tedy znamená 50% zastoupení červených krvinek v plasmě), limit pro hematokrit je 0,38-0,54, hraniční hodnotou pro triatlon je 0,50 pro muže a 0,48 pro ženy.
 
 
Hemoglobin(HGB) - hmotnost krevního barviva v litru krve, limit pro hemoglobin 130-174g/l, hraniční hodnota pro triatlon 170g/l pro muže a 160g/l pro ženy.
 
 
Erytrocyty(RBC) - počet červených krvinek v mililitru krve, limit je 4,50-6,50 milionů v mililitru krve, u krevních testů sportovců se limituje spíše velikost červených krvinek a jejich procentuelní poměr k velikosti běžné (problémem je velké množství rychle vzniklých nedozrálých krvinek)
 
 
Spousta sportovců se během své kariéry několikrát dostala na velmi nízké hodnoty krevních parametrů, než pro ně bylo obvyklé, čímž byl samozřejmě negativně ovlivněn výkon. Příčin může být několik, tady jsou ty nejběžnější:
 


- dlouhodobě nízký příjem sacharidů - všemožné diety a další experimenty s váhou v přípravném, nebo předzávodním období
- dlouhodobě nízký příjem kvalitních bílkovin (doslova ohroženým druhem jsou vegani a vegetariáni)
- absence dostatečného množství železa, vitamínu B12, nebo kyseliny listové ve stravě, nebo problém s jejich vstřebáváním
- dlouhodobý stres, přetrénování, chronická únava
- opakující se virová onemocnění a zkracování doby rekonvalescence
 
 


A jak naše krevní parametry vylepšit?
Pokud pomineme cestu mnoha vrcholových sportovců, kteří jsou ochotni obětovat svému sportování a snaze dosáhnout co nejlepšího výsledku i zdraví a někdy až život, kdy za pomocí injekcí s hormonem erytropoetin zahustí svoji krev nad hranici reálného
rizika ucpání cév nebo tepen, zbývají dvě možnosti:
 
 
1) vyražte na dlouhodobý pobyt do hor (týden je skutečně málo) s nadmořskou výškou pokud možno nad 2tis. m.n.m., lépe však nad 2500m.n.m., nebo
2) pořiďte si, nebo zapůjčete hypoxický stan, případně hypoxickou tréninkovou masku s generátorem. Jde o stejně spolehlivou cestu, jak zlepšit svoji výkonnost, jako dobře sestavený trénink. Navíc během kůry pocítíte pozitivní vliv na astma a další civilizační nemoci. Dostatek informací najdete na www.hypoxico.cz , www.kyslikovestany.cz , www.hypoxickaterapie.cz
 
 
Krev nám ale dokáže prozradit ještě mnohem více a naznačit, kdy panikařit a do jaké míry věřit doktorovi, který vám vše zakazuje. Na to už je ale potřeba mít určité vědomosti. Alespoň to základní, co by se vám někdy mohlo hodit, aby bylo možné se v této problematice částečně orientovat, se vám pokusím nastínit v následném článku.

M.M.