Po článcích o věcech týkajících se reálného triatlonového dění okolo, které se snažím vidět a vnímat s dostatečným nadhledem, mi to nedá, abych se nezmínil i o přípravě v naší plavecké škole v Hostivaři.
 
 
 
 
 
 
 
Sice už se jí nemusím několik posledních let intenzivně věnovat tak, jako když vznikala a svoje povinnosti jsem delegoval na mé nástupce, ale o to více vnímám její chod a vývoj a o to více se bavím tím, co se tam děje.
 
 
Koncept školy zůstává roky stejný a naší snahou je naučit klienty plavecké technice a jejím zlepšením dosáhnout i postupného zlepšování plavecké výkonnosti. Naší snahou je dosáhnout v rámci možností pokud možno co nejčastější účasti klientů na trénincích. Proto preferujeme předplatné na určité období bez omezení vstupů a ne rezervační systém. Je to pro nás jako organizátory sice značně cenově nevýhodné, ale plavecká škola není nic, na čem bychom chtěli zbohatnout. Je to jen služba pro naše klienty nastavená tak, abychom pokryli pronájem a náklady na trenéry a věci okolo.
Za ty roky už se ve škole vystřídaly stovky klientů a desítky z nich k nám dochází již řadu let. A právě na těch, co jsou u nás nejdéle, jde nejvíce vidět ta postupná averze vůči radám trenérů, propad do totálního stereotypu a zastavení jakéhokoliv progresu v technice i výkonnosti.
 
 
 
Jedinou snahou je uplavat co nejvíce, závodit na každém tréninku, zkracovat pauzy na minimum a řeči trenéra k technice brát jako zlo, které je okrádá o čas, kdy mohli plavat. Naopak preferovanou činností je mačkání tlačítek na Garminu, start s někým z vedlejší dráhy, aby se mohli porovnávat, vyplavávání se delfínem a řada dalších činností, které snad ani nechci blíže specifikovat.
 
 
 
A troufám si tvrdit, že to zdaleka není problém jen té naší plavecké školy. Šok potom asi nastane, až donedávna mnohem méně pokročilí plavci ze „slabších“ drah postoupí dále do pokročilejších plavců a naopak někoho z dráhy „každodenních závodníků“ budeme muset vrátit proti směru výkonnostního růstu zpět do dráhy, v níž plavali před rokem nebo dvěma. Jak to dotyční ponesou, těžko říct, ale jev je to asi zcela nevyhnutelný, alespoň co mám možnost při mých sporadických návštěvách bazénu, sledovat.
 
 
Tak hlavně aby nepřesunuli mně samotného :-) Asi bych to taky špatně nesl :-)

M.M.