Blíží se Havaj a také valná hromada ČTA a tak se stává toto téma více než aktuální. Podporovat naše špičkové závodníky v dlouhém a středním triatlonu, nebo rozmělnit podporu mezi triatlonové „tlony“ typu aquatlonu, zimního triatlonu, xterry, swimrunu a bůh ví čeho dalšího, co v následných letech vymyslí.

 

 

 

 

 

 

Já mám celkem jasno a díky tomu jsem i přistoupil na obsazení postu koordinátora středního a dlouhého triatlonu. Zásadní změny, tedy prosazení přímé podpory našich nejlepších a nadějných závodníků v těchto odvětvích, jsem chtěl uskutečnit už v roce letošním, tedy 2018. Po dohodě s ČTA jsme ale zvolili přechodné období jednoho roku, aby měl každý jednotlivý závodník, kterého by se mohla daná podpora týkat, šanci na tuto novou koncepci reagovat a rozmyslet si jednu ze zásadních věcí a to zda bude závodit za profesionály, nebo ve věkové kategorii.

 

Podpora je plánována nejen na podporu závodníků a závodů pod hlavičkou ITU nebo ETU, ale zohledňuje i komerční a mnohem oblíbenější seriály Ironman a Challenge. Konkrétní návrh jsem již vypracoval a předal na patřičná místa k posouzení a ke schválení. (pokud se tak nestane, byť například s určitými korekcemi, jednoznačně odstoupím z pozice koordinátora ke konci tohoto roku, protože moje další působení v této pozici ztratí smysl).

Spíše mně ale zaráží tlak jednotlivých „tlonů“ na ČTA. A tak se ptám. Má smysl podporovat sporty, kde každý kdo je provozuje, je ve své věkové kategorii mistr světa, nebo minimálně Evropy? Má smysl podporovat sporty, kde je členská základna u nás v počtu desítek závodníků a ve světě sotva překročí stovku i na vrcholných podnicích? Má smysl podporovat skomírající sportovní odvětví, když jiné jsou na raketovém vzestupu? A má smysl podporovat extrémy a často až nesmyslné kombinace sportovních odvětví, kterým se věnuje doslova hrstka nadšenců nebo lidí, kteří se jednoduše a prostě nedokáží prosadit v těch klasických odvětvích triatlonu?

Odpoví si asi každý z vás sám.

Nejsem proti tomu, aby naše „špička“ v jednotlivých triatlonových tlonech, měla nárok na podporu ze strany ČTA ve smyslu účasti na akcích typu ME nebo MS. A toto jim ani nikdo neupírá.

Nemám ale dobrý pocit z toho, když se srovnávají sporty jako dlouhý a střední triatlon s desítkami tisíc účastníků a konkurencí, která už dnes není ani v oblasti OH triatlonu, se sporty jako terénní triatlon, nebo kvadriatlon. Vždyť je to směšné. A ti, kteří se v dané problematice byť jen trochu orientují, mi jistě dají za pravdu.

Není to určitě naposled, co k této problematice vyjadřuji. Nyní si užijeme svátek triatlonu na Havaji a potom někteří z nás, valnou hromadu ČTA, kde se s největší pravděpodobností minimálně nastíní nová koncepce a směřování tohoto sportu u nás doma.

Držte palce, ať zvítězí zdravý rozum nad zájmy lidí, kterým jde jen o jejich osobní prospěch.

M.M