Individuální sportovní příprava v triatlonu a vytrvalostních sportech, osobní trenér Martin Matula a jeho asistenti

 

 

 

 

Již několik let se kromě trénování „sama sebe“ zabývám sestavováním tréninkových plánů na míru pro ostatní sportovce, kde se snažím zúročit lety získané zkušenosti spojené se sportovní přípravou a to nejen svoje, ale i trenérů, jejichž rukama jsem během své sportovní kariéry prošel. Psaní tréninkových plánů je založeno na znalosti sportovní minulosti každého svěřence, jeho aktuální sportovní výkonnosti a bezprostřední zpětné vazbě při jednotlivých trénincích, kterou umožňuje sledování aktuálních dat ze záznamových zařízení garmin, o-synce, polar apod. Nadstavbou je i možnost osobní účasti na některých trénincích, nebo pravidelný dohled mým asistentem na dohodnutých trénincích.

 

Nejde zdaleka jen o trénování vrcholových sportovců, ale i těch výkonnostních nebo lidí, kteří mají ke sportu vztah a snaží se něco konkrétního v něm dosáhnout, ať už jde o jednorázový závod, nebo dosažení určité výkonnosti.

 

Vyhrazuji si právo na odmítnutí spolupráce, nebo její vypovězení v případě, že se mi nejeví jako efektivní v důsledku nezodpovědného přístupu sportovce, jeho nereálných představ, kladení nepřiměřených cílů apod. Zaplacení dohodnuté částky tedy automaticky neznamená dlouhodobou spolupráci.

 

V rámci spolupráce nabízím i své znalosti v oblasti výživy, sportovní doplňkové výživy, regenerace, diagnostiky a léčby zranění, hypoxie, aklimatizace, techniky v jednotlivých sportech a dalších oblastech, kde spolupracuji i s mnoha specialisty v daných oborech kteří mi s mými svěřenci pomáhají.

 

  

 

 

 

Souhrn služeb a s nimi spojených výhod:

 

 

Zasílání tréninkového plánu, který je na rozdíl od běžného tréninkového plánu vysoce individuální a jsou sledovány a posuzovány data z většiny tréninků s možností okamžité změny plánu, je-li to nutné (kumulace únavy, náznak nemoci, změna tréninkových a časových možností apod.)

 

Možnost konzultací jednotlivých tréninků, problémů, zranění apod. telefonicky nebo mailem.

 

Zařízení absolvování vstupní zátěžové diagnostiky na běhátku nebo cyklistickém ergometru s podrobným výkladem naměřených parametrů a významu pro tréninkový proces jako takový.

 

Individuální poradenství v oblasti výživy a výživových doplňků s možností tvorby plánů doplňkové sportovní výživy pro jednotlivá období přípravy a závodů Zvýhodněná možnost nákupu sportovního vybavení na eshopu www.hisportshop.cz a www.triatletshop.cz.

 

Možnost zvýhodněného pronájmu hypoxických zařízení Hypoxico za účelem zvýšení sportovní výkonnosti, snižování hmotnosti nebo léčby zdravotních problémů jako je astma, alergie apod.

 

 

 

 

Požadavky na klienta

 

- vyplnění dotazníku týkajícího se sportovních cílů, sportovní minulosti, dosavadní přípravy, vybavení, tréninkových možností, výživy, přípravných závodů apod.

- absolvování cyklistického nebo běžeckého zátěžového testu

- v případě tréninku triatlonu doporučené absolvování plavecké diagnostiky pro získání představy o plaveckých dovednostech klienta a zmapování jeho největších nedostatků v technice plavání

- nezbytné vybavení: záznamové zařízení TF a dalších veličin s možností ukládat data na web do svého účtu, nebo odesílat data na dálku mailem do některého z tréninkových programů (garmin, o-synce, polar apod.)

 

 

Ceny

 

Základní měsíční sazba pro individuální tréninkový program a služby s tím spojené činí 5 000,-Kč

 

Vyšší měsíční sazby jsou stanovovány individuálně po dohodě a v návaznosti na rozsah poskytovaných služeb (osobní účast na trénincích, závodech, rozšířené poradenství apod.)

 

Jednorázový poplatek za účast na tréninku klienta se základní sazbou je 1500,-Kč nebo 500,- v případě asistenta.

 

 

Kontakt: www.martinmatula.cz ironman@martinmatula.cz

tel: 607 954 599, 602 222 405.